Oshino Shinobu

معلومات
الاسم بالعربية: Oshino Shinobu
الاسم بالانجليزية:Oshino Shinobu
الاسم باليابانية: Oshino Shinobu
مؤدي الصوت: Maaya Sakamoto
الدور: Main